Tuesday, March 10, 2015

Програмистки поговорки

Програмистки хумор:
- Бърза програма - срам за програмиста.
- Трай, потребителю, за работещо приложение.
- Да би мирно седяло, не би exception видяло!
- Бъг година храни.
- Програмистът работата си мени, но хигиената - никога!
- Когато клиентът не отива при програмиста, програмистът му пуска вирус.
- Дваж copy-рай, веднъж paste-вай.
- Бъг бъг избива.
- Програмистът не пада по-далеч от кръчмата.
- Който прави бъг другиму, сам влиза в безкраен цикъл.
- На сисадмин вируси ще продава!
- На програмата паметта все й е малко.
- Бъг по бъг - програма прави.
- Не търси в кода смисъл!
- За тийм лидера приказват, а пък той под масата.
- Барабар junior със senior-ите.
- Признат бъг - половин бъг.
- Не дърпай сисадмина за опашката!
- Ако е тийм лидер, да е рошав!
- Шеф високо, клиент далеко.

- На чужд код и 100 рефакторинга са малко.

Други забавни смешки може да намерите тук.

No comments:

Post a Comment